Array Walk Recursive Kullanımı

Array dizi içerisindeki verilere bazı php fonksiyonları (htmlspecialchars,trim,strip_tags vs) uygulanamaz. Bunun için array_walk_recursive kullanmak gerekir.

Örnek Kullanım:

(Not:Aşağıdaki örnekte tarayıcı html taglarını dizi içerisinde baskılamak için kullanılmıştır.)

<?php header('Content-type: text/html; charset=utf-8'); 

function filtre(&$value) {
 $value = htmlspecialchars($value, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}

$yazi="<b>örnek: </b><div align=left>bu bir denemedir</div>";
preg_match_all("|<[^>]+>(.*)</[^>]+>|U",$yazi,$cikti);

 
array_walk_recursive($cikti, "filtre");
print_r($cikti); 
?>

Çıktısı

Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => <b>örnek: </b>
      [1] => <div align=left>bu bir denemedir</div>
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => örnek: 
      [1] => bu bir denemedir
    )

)

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.