Array Column ile Dizi Verilerini Anahtar ve Değer Olarak Birleştirme

Dizi girdilerinde istenilen sütundaki değerleri döndürür.
array_column($veri, $anahtar);

<?php
if (version_compare(phpversion(), '5.5.0', '<')) {//5.5.0'dan eski sürümler için
if (!function_exists('array_column')) {
  function array_column($input = null, $columnKey = null, $indexKey = null)
  {
    $argc = func_num_args();
    $params = func_get_args();

    if ($argc < 2) {
      trigger_error("array_column() expects at least 2 parameters, {$argc} given", E_USER_WARNING);
      return null;
    }

    if (!is_array($params[0])) {
      trigger_error(
        'array_column() expects parameter 1 to be array, ' . gettype($params[0]) . ' given',
        E_USER_WARNING
      );
      return null;
    }

    if (!is_int($params[1])
      && !is_float($params[1])
      && !is_string($params[1])
      && $params[1] !== null
      && !(is_object($params[1]) && method_exists($params[1], '__toString'))
    ) {
      trigger_error('array_column(): The column key should be either a string or an integer', E_USER_WARNING);
      return false;
    }

    if (isset($params[2])
      && !is_int($params[2])
      && !is_float($params[2])
      && !is_string($params[2])
      && !(is_object($params[2]) && method_exists($params[2], '__toString'))
    ) {
      trigger_error('array_column(): The index key should be either a string or an integer', E_USER_WARNING);
      return false;
    }

    $paramsInput = $params[0];
    $paramsColumnKey = ($params[1] !== null) ? (string) $params[1] : null;

    $paramsIndexKey = null;
    if (isset($params[2])) {
      if (is_float($params[2]) || is_int($params[2])) {
        $paramsIndexKey = (int) $params[2];
      } else {
        $paramsIndexKey = (string) $params[2];
      }
    }

    $resultArray = array();

    foreach ($paramsInput as $row) {
      $key = $value = null;
      $keySet = $valueSet = false;

      if ($paramsIndexKey !== null && array_key_exists($paramsIndexKey, $row)) {
        $keySet = true;
        $key = (string) $row[$paramsIndexKey];
      }

      if ($paramsColumnKey === null) {
        $valueSet = true;
        $value = $row;
      } elseif (is_array($row) && array_key_exists($paramsColumnKey, $row)) {
        $valueSet = true;
        $value = $row[$paramsColumnKey];
      }

      if ($valueSet) {
        if ($keySet) {
          $resultArray[$key] = $value;
        } else {
          $resultArray[] = $value;
        }
      }

    }

    return $resultArray;
  }

}
$liste = array( 
 array( 'no' => 246, 'adi' => 'Ahmet', 'soyadi' => 'Deniz', ), 
 array( 'no' => 358, 'adi' => 'Mehmet', 'soyadi' => 'Gök', ), 
 array( 'no' => 479, 'adi' => 'Mahmut', 'soyadi' => 'Kara', ) 
); 
$soyadlari = array_column($liste, 'soyadi', 'no'); 
print_r($soyadlari);

Çıktısı

Array(
 [246] => Deniz
 [358] => Gök
 [479] => Kara
)

Referans: https://raw.githubusercontent.com/ramsey/array_column

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.