Alt Dosya ve Klasörleri Birlikte Silmek

En $dir değişkeninden dizin ayarınızı değiştirerek kullanabilirsiniz.

<?php 
//----------> Klasör Sil
function KlasorSil($dir) {
if (substr($dir, strlen($dir)-1, 1)!= '/')
$dir .= '/';
//echo $dir; //silinen klasörün adı
if ($handle = @opendir($dir)) {
 while ($obj = readdir($handle)) {
  if ($obj!= '.' && $obj!= '..') {
   if (is_dir($dir.$obj)) {
    if (!KlasorSil($dir.$obj))
     return false;echo "tamam";
    } elseif (is_file($dir.$obj)) {
     if (!unlink($dir.$obj))
      return false;echo "tamam";
     }
   }
 }
  closedir($handle);
  if (!@rmdir($dir)){
  echo "Silinemedi";}else{
  echo "Silindi";}
 }else{
echo "Klasör mevcut değil";
return false;
} }
// Kullanımı
// KlasorSil("test"); //bulunduğu dizindeki test klasörünü siler
?>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.