__call Fonksiyonu ile Parametre Tanımlayarak Veri Alışverişi Yapmak

Bu örnek yaygın olarak set ve get metodu olarak bilinen uygulamayı içermektedir.

<?php
class Sinifim{
 protected $ayarlar = [];
 public function __call($fonksiyon, $parametreler = null){
		if($fonksiyon == 'ver' && count($parametreler) == 2){
			$anahtar = $parametreler[0];
			$deger = $parametreler[1];
			$this->ayarlar[$anahtar] = $deger;
		}elseif($fonksiyon == 'al' && count($parametreler) == 1){
   $anahtar = $parametreler[0];
   if(array_key_exists($anahtar, $this->ayarlar)) return $this->ayarlar[$anahtar];
  }else{
   exit('Veri tanımlanmadı!');
  }
 }
}
$obje = new Sinifim;
$obje->ver('isim', 'Ulusan');
echo $obje->al('isim')."<br>";
$obje->ver('isim', 'Yazılım');
echo $obje->al('isim')."<br>";
?>

Çıktısı

Ulusan
Yazılım

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.