__call Fonksiyonu ile Olmayan Fonksiyonu ve Parametrelerini Almak

<?php
class Sinifim{
  public function deneme(){
    echo "deneme fonksiyonu çağırıldı<br>";
  }
  public function __call($fonksiyonAdi, $parametreler = null){
		echo "" . $fonksiyonAdi ." fonksiyonu " . count($parametreler) . " parametre ile çağırıldı!<br>";
		echo "Bu parametreler ";
		foreach($parametreler as $p){
			echo $p." ";
		}
		echo "dir";
  }
}
$obj = new Sinifim;
$obj->deneme();
$obj->benyokum('veri1','veri2');
?>

Çıktısı

deneme fonksiyonu çağırıldı
benyokum fonksiyonu 2 parametre ile çağırıldı!
Bu parametreler veri1 veri2 dir

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.